Audities 2018

 

Hi danser! We nodigen jou uit voor de audities voor onze nieuwe dansproductie die in december 2018 op het podium staat. Project [ ] is een creatieve samenwerking van ervaren amateur dansers. Dansers uit diverse dansstijlen creëren in dit project samen een danstheaterproductie met een fusion van danstechnieken.

De voorstelling vindt plaats op zaterdag 1 en zondag 2 december 2018 in Theater Kikker in het centrum van Utrecht. Hiervoor repeteren we gemiddeld 7 uur per week tussen 26 augustus en 2 december in het UCK in Utrecht. We hebben lange repetities in het weekeind en kortere repetities op een doordeweekse avond. Daarnaast repeteren we mogelijk ook een aantal extra momenten als we dichter bij showdatum komen.

De audities vinden plaats op zondag 24 juni tussen 14:00 – 17:00 in danszaal 019 van het UCK in Utrecht.
We vragen je om een dansstuk van minimaal 30 seconden voor te bereiden en je eigen muziek hiervoor mee te nemen. We kunnen muziek van je telefoon afspelen maar de internet connectie is onstabiel, zorg er dus alsjeblieft voor dat je jouw muziek download naar je telefoon.

Als je auditie wilt doen met een partner dan kan dat, zelfs als je partner geen auditie komt doen. Neem contact met ons op voor een meer specifieke tijdsindeling zodat je danspartner weet wanneer de auditietijd is. Als je hulp nodig hebt bij het vinden van een partner voor je auditie kun je ons mailen op onderstaand emailadres.

Project [ ] wordt gefinancierd vanuit een dansers bijdrage en de kaartverkoop. We maken geen winst. De deelnemers bijdrage voor 2018 zal rond de 200 euro zijn, het kan 50 euro meer of minder zijn afhankelijk van het aantal deelnemende dansers. Dit is uiteindelijk nog geen 2 euro per dans uur!

Aanmelden voor de audities kan via deze link. 

Kijk eens rond op de site om meer te weten te komen over ons en de vorige voorstellingen.

Vragen? Mail ons op projectblankdance@gmail.com

Tot op de dansvloer!

Adres voor de audities:
Utrechts Centrum voor de Kunsten
Domplein 4
3512 JC Utrecht

Hi dancer! We invite you to audition for this year’s production, taking to the stage in December, 2018. Project [ ] is a creative collaboration for experienced amateur dancers. Dancers from all different styles come together to create a production, featuring a collaborative fusion of techniques.

The performances will take place on Saturday and Sunday, December 1st and 2nd, 2018 in Theater Kikker in the centre of Utrecht.  Rehearsals will average 7 hours per week between 26th of August and the 2nd of December, with long rehearsals on the weekends and shorter rehearsals on a weeknight, at the UCK in Utrecht. Additional rehearsals may take place as we approach opening night.

The auditions will take place on Sunday, June 24th, from 14:00 – 17:00 in dance studio 019 at the UCK in Utrecht.
We ask you to prepare dance piece of at least 30 seconds and bring your own music.  We are able to play music from your mobile phone, but the internet connection is unreliable so please download all songs directly to your device.

If you would like to audition with a partner, even if the partner is not auditioning, that is allowed. Please contact us for a more specific timeline so that your partner knows when to join.  If you need help finding a partner for your audition, please send us an email at the address below.

Project [ ] is financed through dancer contributions and ticket sales. We do not make a profit. The contribution for 2018 will be around 200 Euro, plus or minus 50 Euro, depending on the number of participating dancers.  This works out to less than 2 Euro per hour of dance!

You can register for the auditions via this link.

Browse our website to learn more about us and our last show.

Questions? Please email us at projectblankdance@gmail.com

See you on the dance floor!

Address for the auditions:
Utrechts Centrum voor de Kunsten
Domplein 4
3512 JC Utrecht